Naprawa połowy drogi z utrzymaniem ruchu

Połówkowa naprawa drogi z wymianą nasypu na kruszywo Leca® KERAMZYT i utrzymaniem ciągłego ruchu drogowego

 

Coraz częściej remont drogi obejmuje nie samą jej nawierzchnię, ale, ze względu na ciągle zwiększające się obciążenia jezdni, również głębsze warstwy, czyli podbudowę, a czasem i podłoże, na którym ją wybudowano. Aby utrzymać ciągłość ruchu podczas remontu, należy zastosować technologię połówkowego remontu. Dodatkowo gdy podłoże pod drogą przestaje przenosić zwiększone obciążenia, można wykonać jego częściowe odciążenie poprzez wprowadzenie lekkiego i nośnego wypełnienia z Leca KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R  owiniętego w geotekstylia. Remont przeprowadza się na połowie drogi, a następnie przenosi na nią ruch i wykonuje te same czynności na drugiej połowie.

Please register your details first

Areas of interest