Betony lekkie

Konstrukcje stropów i stropodachów przenoszą zawsze duże obciążenia zewnętrzne. Ważną rzeczą jest aby warstwy wyrównawcze, spadkowe czy wypełniające nie obciążały nadmiernie stropu. Co zrobić aby zmniejszyć o połowę ciężar zwykłego betonu? Najczęściej wystarczy zastosować beton na bazie lekkiego kruszywa jakim jest Leca® KERAMZYT.

RECEPTURY

Podstawowe receptury na lekkie betony opracowano w oparciu o dwa rodzaje cementu co pozwala na wykonanie mieszanek zarówno w węzłach betoniarskich jak i na placu budowy.

 

Kruszywa Ciężar nasypowy
Leca KERAMZYT budowlany S ok. 490 kg/m3± 15%
Leca KERAMZYT budowlany M ok. 320 kg/m3± 15%
Leca KERAMZYT budowlany L ok. 290 kg/m3± 15%
Piasek naturalny frakcji 0-2 mm ok. 1580kg/m3

 

 

 

 

 

 

  Ilość składników na 1 m3 lekkiego betonu
Numer receptury   1 2 3 4 5 6 7
Składnik Jednostka              
CEM II B-S32S/5R kg 190 220 270 350 420    
CEM I 42,5 kg           350 440
Piasek kg   150 230 320 510 470 660
Leca KERAMZYT budowlany S kg|m3   110|0,26 120|0,28 200|0,47 315|0,73 210|0,49 190|0,44
Leca KERAMZYT budowlany M kg|m3   260|0,85 260|0,85 100|0,33   140|0,46 88|0,29
Leca KERAMZYT budowlany L kg|m3 280|1,04            
Woda L 100 150 170 180 200 180 220
Łącznie kg 570 890 1050 1150 1445 1350 1598
Wytrzymałość R7 N/mm2 0,49 2,46 4,99 10,25 16,2 12,58 14,85
Wytrzymałość R28 N/mm2 0,98 3,29 5,96 10,7 19,18 14,31 19,17
Klasa betonu wg. PN-EN 206-1:2003   - - - LC 8/9 LC 16/18 LC 12/13 LC 16/18
Gęstość kg/m3 503 790 938 1075 1363 1261 1498
Klasa gęstości wg. PN-EN 206-1:2003   - -  D 0,1 D 1,2  D 1,4 D 1,4 D 1,6
Nasiąkliwość % 21,99 33,17 29,99 17 12,84 12,56 7,79

Pobierz receptury w PDF

 

 

3 + 1 = jeszcze prostszy sposób przygotowania lekkich betonów

Szybka receptura

Nowe, prostsze sposoby wykonania lekkich betonów. Wystarczy wymieszać jeden worek Leca® KERAMZYTU z trzema workami podkładu podłogowego weber.floor 1000 i wodą. 
Tak przygotowany lekki beton jest o 1/3 lżejszy od betonu zwykłego i dodatkowo ma prawie trzykrotnie lepszą izolacyjność cieplną.

Można układać go na stropach i stropodachach  jako warstwy wypełniające i podłoża pod dachowe pokrycia bitumiczne. 
Rodzaj użytego kruszywa dostosowany jest do projektowanej grubości warstwy i przedstawia go poniższa tabela.

Rodzaj użytego kruszywa w zależności od projektowanej grubości warstwy.

 

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu do 6 cm
Składniki Wytrzymałość [Mpa] Gęstość suchego lekkiego betonu [kg/m3] Wydajność [m3]
Leca KERAMZYT izolacyjny S 1 worek 55 [l] 5,5 1396 0,078
weber.floor 1000 3 worki (25kg) 75 [kg]
Woda 14,2 [l]

 

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki Wytrzymałość [Mpa] Gęstość suchego lekkiego betonu [kg/m3] Wydajność [m3]
Leca KERAMZYT izolacyjny M 1 worek 55 [l] 5,0 1435 0,068
weber.floor 1000 3 worki (25kg) 75 [kg]
Woda 11,8 [l]

 

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki Wytrzymałość [Mpa] Gęstość suchego lekkiego betonu [kg/m3] Wydajność [m3]
Leca KERAMZYT izolacyjny L 1 worek 55 [l] 4,5 1473 0,059
weber.floor 1000 3 worki (25kg) 75 [kg]
Woda 14,2 [l]

 

Aby przygotować lekki beton należy:

  1. Keramzyt w betoniarce zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej,
  2. Odczekać ok. 5 minut,
  3. Dodać mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej,
  4. Całość mieszać przez ok. 3-4 minuty,
  5. Ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Pobierz receptury w PDF

WYKONYWANIE BETONÓW NA KRUSZYWIE KERAMZYTOWYM

Składniki mieszanki betonowej powinny być dozowane w następującej kolejności: kruszywo (keramzytowe, piasek naturalny), ok. 50% wody zarobowej, a po 5-ciu minutach cement oraz reszta wody. 
Cement powinien być dozowany wagowo. Kruszywo może być dozowane wagowo (szczególnie, gdy dozowane jest w postaci suchej), lub objętościowo (szczególnie kruszywo wstępnie zwilżone, wykazujące zmienną wilgotność).
Mieszanie składników betonu powinno odbywać się mechanicznie, w mieszarkach o mieszaniu wymuszonym. Czas mieszania powinien umożliwić uzyskanie jednorodnej masy, ale nie powinien być na tyle długi, aby powodować kruszenie się kruszywa keramzytowego. 
Transport mieszanki betonowej nie powinien doprowadzić do segregacji jej składników.

beton jamisty

 

Układanie mieszanki betonowej nie powinno doprowadzić do segregacji składników. Jest to szczególnie ważne w przypadku betonów półzwartych, wykonanych w oparciu o dodatek piasku naturalnego. Zagęszczanie, poza betonem jamistym, powinno zostać wykonane przy użyciu urządzeń mechanicznych: stołu wibracyjnego, wibratorów wgłębnych. Beton jamisty powinien być zagęszczany poprzez sztychowanie. Oznaką właściwego w danych warunkach zagęszczenia mieszanki betonowej może być to, że mieszanka przestaje osiadać, a powierzchnia staje się płaska i w miarę gładka.
Beton lekki wymaga pielęgnacji, szczególnie w ciągu pierwszych 7 dni. Dla dojrzewających wyrobów z tego materiału powinno się zapewnić warunki o wysokiej wilgotności, bowiem brak pielęgnacji może spowodować spadek wytrzymałości nawet do 50% (szczególnie, gdy kruszywo keramzytowe dozowane było w postaci suchej).

beton zwarty

 

Please register your details first

Areas of interest