Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Warstwa rozsączająca z Leca® KERAMZYTU do wykonania w przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Aby ułatwić rozsączanie w gruncie wstępnie oczyszczonych ścieków konieczne jest obsypanie rur rozsączających trwałym i łatwo przepuszczalnym kruszywem.

SKUTECZNE ROZSĄCZANIE

Leca KERAMZYT budowlany L o granulacji 10-20 mm to kruszywo, które warto zastosować jako zasypkę drenażową z kilku powodów;

  • Jest odporne na działanie związków chemicznych pozostałych w ściekach. Jako materiał wypalony, ceramiczny  charakteryzuje się taka samą odpornością jak kamionkowy sprzęt używany w laboratoriach chemicznych.
  • Przestrzenie pomiędzy granulkami keramzytu pozwalają na szybki przepływ cieczy z prędkością 3,33 cm/s.
  • Jest ponad pięciokrotnie lżejszy od żwiru, a to ogranicza możliwość uszkodzenia rur drenarskich w trakcie układania warstwy rozsączającej i ułatwia wykonanie prac.
  • Jako materiał mrozoodporny i ocieplający ogranicza możliwość zamarzania systemu rozsączającego w czasie dużych mrozów.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Please register your details first

Areas of interest