Stropodach wentylowany z izolacją termiczną (keramzyt luzem)

Stropodach wentylowany z izolacją termiczną z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego układanego luzem

 

Stropodach wentylowany to konstrukcja z pustką wentylującą osuszającą warstwę izolacyjną dachu. Pustka powietrzna daje możliwość przemieszczania się po dachu przez małe zwierzęta futerkowe (myszy, szczury), ptaki i owady. Aby uniknąć tego kłopotliwego sąsiedztwa, jako izolację cieplną można zastosować Leca KERAMZYT izolacyjny L. Kruszywo to ma porowatą, ścierną strukturę, która zniechęca zwierzęta do gniazdowania w nim. Ponadto keramzyt jest kilkakrotnie lżejszy od często spotykanego w remontowanych stropodachach żużla oraz izoluje termicznie co najmniej trzykrotnie skuteczniej od niego.

EKSPERT RADZI

  • W stropodachu wentylowanym zawsze powinna być dobrze rozwiązana cyrkulacja powietrza, pozwalająca na osuszanie warstwy izolacyjnej.
  • Przy realizacji tego typu stropodachu wskazane jest jednoczesne rozmieszczenie otworów wentylacyjnych po różnych stronach budynku. Ułatwia to przepływ powietrza i przyspiesza proces osuszania.

Please register your details first

Areas of interest