Stropodach z izolacją i warstwą spadkową (keramzyt luzem)

Stropodach niewentylowany z izolacją termiczną i warstwą spadkową z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego układanego luzem

 

W domach z lat 60. i 70. do izolacji termicznej stropodachów wykorzystywany był najczęściej żużel. Skutki jego niekorzystnego oddziaływania na organizmy ludzkie są powszechnie znane. W praktyce najczęściej stosowano żużel niesezonowany. Efekty odgazowywania tego materiału pod wpływem częstych zmian wilgotności i temperatury otoczenia widoczne są najczęściej na zewnątrz budynku w postaci spękań ścian w okolicach wieńców nad ostatnim stropem. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie Leca KERAMZYTU izolacyjnego. Wymiana żużla na jedną warstwę tego kruszywa w stropodachu niewentylowanym prawie trzykrotnie poprawia jego izolacyjność termiczną przy takich samych grubościach warstwy, a dodatkowo pozwala uniknąć efektu odgazowywania (w przeciwieństwie do żużla Leca KERAMZYT nie ma tej właściwości).

Zastosowanie keramzytu w nowych obiektach przynosi następujące korzyści:

  • warstwa izolująca termicznie może jednocześnie kształtować spady dachu,
  • warstwa Leca KERAMZYTU ma kilkakrotnie większą wytrzymałość niż inne materiały izolacyjne, co ułatwia posadowienie dodatkowych elementów, takich jak klimatyzatory, centrale klimatyzacyjne, anteny itp.,
  • jako materiał niepalny Leca KERAMZYT może być stosowany w szerszym zakresie niż inne materiały do izolacji termicznej (np. styropian).

EKSPERT RADZI

  • Średnia grubość warstwy kruszywa nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Taka grubość warstwy kruszywa wraz z pozostałymi warstwami stropodachu gwarantuje współczynnik przenikania ciepła U < 0,3.
  • Warstwę szlichty cementowej (gr. 4-6 cm) można wykonać z gotowej zaprawy weber.floor 1000

 

Please register your details first

Areas of interest