Zielony dach odwrócony z drenażem z keramzytu

Zielony dach odwrócony z warstwą drenażową z Leca® KERAMZYTU

 

Dach odwrócony to taki, na którym zasadnicza izolacja termiczna ułożona jest na szczelnej warstwie hydroizolacji. Do izolacji cieplnej w takiej konstrukcji używa się materiałów o znikomej nasiąkliwości, np. polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na każdym z tych materiałów należy wykonać drenaż jako podstawowy element odbierający wody opadowe. Do tego celu można zastosować Leca KERAMZYT budowlany L w warstwie geowłókniny.

EKSPERT RADZI

  • Do wykonania ław z betonu jamistego zaleca się pod obrzeża stosować Leca® KERAMZYT budowlany M lub L.
  • Beton jamisty pozwala na dobry przepływ wody między sekcjami drenażu, co ułatwia projektowanie i montaż systemu odwodnienia dachu.

Please register your details first

Areas of interest