17/04/2021
logo
bars
https://leca.pl


Izolacja instalacji wentylacyjnych w kanale (keramzyt luzem)

Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwogniowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych w kanale instalacyjnym z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU luzem

Najczęściej stosowane w kanałach podposadzkowych izolacje wykonywane są z materiałów palnych. Aby wyeliminować zagrożenie pożarowe, do tych zastosowań można wykorzystać Leca KERAMZYT. Rurociągi oraz blaszane kanały grzewcze i wentylacyjne obsypuje się Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L. Kruszywo to jest niepalne oraz izoluje termicznie instalację. Ponadto jego struktura sprawia, że niechętnie przebywają w nim takie zwierzęta, jak szczury, myszy i owady.

Ekspert radzi

  • Kruszywo w kanale nie zmienia swoich właściwości w czasie i może być wielokrotnie użyte np. po awariach, remontach przeróbkach instalacji itp.
  • Keramzyt w kanałach to skuteczna bariera przeciwogniowa zapobiegająca przemieszczaniu się ognia kanałami w czasie pożaru.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10