Podłoga na gruncie (pom. mokre, keramzyt w workach)

Podłoga na gruncie z rurą w podłożu i ogrzewaniem podłogowym na macie kształtującej trasę rurek, w budynku podpiwniczonym, pomieszczenie mokre, Leca® KERAMZYT układany w workach

 

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny lub rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa się instalacje z właściwymi spadkami. Na całej powierzchni pomieszczenia pomiędzy kanałami i rurami układa się worki z Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem. Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną, układając worki w kierunku prostopadłym ("na krzyż"). Wszystkie worki muszą być przecięte lub przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x folia, na niej folia odblaskowa, następnie instalacja ogrzewania podłogowego i zbrojony jastrych cementowy. Na jastrychu można ułożyć hydroizolację i posadzkę. Najbardziej pracochłonne jest wykonanie wierzchniej warstwy jastrychu i posadzki, natomiast podłoże z keramzytu w workach wykonuje się błyskawicznie.

EKSPERT RADZI

  • Układanie rur w podłożu posadzki na gruncie powinno być zawsze wykonywane w sposób profesjonalny. tylko odpowiednie betonowe fundamenty pod rurami są w stanie zapewnić ich właściwe spady zaraz po ułożeniu rur, ale także w czasie wykonywania podłoży posadzek oraz eksploatacji rur wypełnionych wodą lub ściekami. Zastosowanie pojedynczych cegieł, kawałków drewna jako podkłady pod rury świadczy najczęściej o niewłaściwym przygotowaniu zawodowym ekipy.
  • Wskazane jest wykorzystanie dodatkowych betonowych fundamentów pod rury w podłożach, aby układane były na co najmniej 50% długości rur. Koniecznie muszą się też znaleźć jako podparcia kolan trójników, redukcji itp.

 

Please register your details first

Areas of interest