Podłoga na gruncie z deskami na legarach

Podłoga na gruncie z deskami na legarach, w budynku niepodpiwniczonym, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem

 

Na etapie remontu podłogi wentylowanej w budynku niepodpiwniczonym należy się zastanowić, jak i czym wypełnić przestrzeń pod posadzką. Piasek i żużel słabo izolują termicznie. Inne materiały mogą być chętnie zamieszkiwane przez myszy. Problemy te można rozwiązać dzięki wykonaniu wypełnienia pod podłogą z Leca KERAMZYTU impregnowanego. Keramzyt ma izolacyjną, porowatą strukturę wewnątrz granulek oraz ograniczoną kapilarność (zdolność podciągania wody), dlatego warstwa tego kruszywa wysypana na podłożu gruntowym pod drewnianą podłogą zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną. Ponadto ścierna powierzchnia zewnętrzna granulek keramzytu odstrasza myszy i inne zwierzęta od przebywania w tym kruszywie, a przestrzenie pomiędzy granulkami pozwalają na jego przesuszanie.

EKSPERT RADZI

  • Przed ułożeniem legarów należy je zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi i chroniącymi przed: grzybami, pleśnią, owadami i bakteriami.
  • Impregnowane kruszywo dostarczane bezpośrednio z fabryki może być wilgotne, dlatego należy je suszyć przez kilka dni przed ułożeniem desek. Suszenie polega na kilkakrotnym w ciągu dnia przegrabianiu kruszywa i wietrzeniu pomieszczeń.

 

Please register your details first

Areas of interest