Podłoga na gruncie z kanałem (keramzyt w workach)

Podłoga na gruncie z kanałem wentylacyjnym w podłożu, z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym, w budynku niepodpiwniczonym, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany w workach

 

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny lub rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa instalacje z właściwymi spadkami. Na większych powierzchniach pomiędzy kanałami i rurami układa się worki z Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem. Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną, układając worki w kierunku prostopadłym ("na krzyż"). Wszystkie worki muszą być przecięte lub przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x folia, a na niej zbrojony jastrych cementowy. Na jastrychu można ułożyć np. gres lub ogrzewanie podłogowe i terakotę. Najbardziej pracochłonne jest wykonanie wierzchniej warstwy, natomiast podłoże z keramzytu w workach wykonuje się błyskawicznie.

EKSPERT RADZI

  • Kanały wentylacyjne w posadzkach domów jednorodzinnych spełniają najczęściej funkcje nawiewu powietrza pod palenisko kominka. Takie kanały można prowadzić w warstwie podłoża z keramzytu.
  • Obsypanie kruszywem takiego kanału zapewnia zachowanie ciągłości izolacji podłoża, którą czasami trudno jest osiągnąć przy rozkładaniu płyt izolacyjnych np. ze styropianu, nie zawsze dokładnie dociętych do kanałów.