Podłoga na gruncie z kanałem (keramzyt w workach)

Podłoga na gruncie z kanałem wentylacyjnym w podłożu, z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym, w budynku niepodpiwniczonym, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany w workach

 

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny lub rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa instalacje z właściwymi spadkami. Na większych powierzchniach pomiędzy kanałami i rurami układa się worki z Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem. Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną, układając worki w kierunku prostopadłym ("na krzyż"). Wszystkie worki muszą być przecięte lub przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x folia, a na niej zbrojony jastrych cementowy. Na jastrychu można ułożyć np. gres lub ogrzewanie podłogowe i terakotę. Najbardziej pracochłonne jest wykonanie wierzchniej warstwy, natomiast podłoże z keramzytu w workach wykonuje się błyskawicznie.

EKSPERT RADZI

  • Kanały wentylacyjne w posadzkach domów jednorodzinnych spełniają najczęściej funkcje nawiewu powietrza pod palenisko kominka. Takie kanały można prowadzić w warstwie podłoża z keramzytu.
  • Obsypanie kruszywem takiego kanału zapewnia zachowanie ciągłości izolacji podłoża, którą czasami trudno jest osiągnąć przy rozkładaniu płyt izolacyjnych np. ze styropianu, nie zawsze dokładnie dociętych do kanałów.

Please register your details first

Areas of interest