Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i ścianką działową

Podłoga na gruncie z dodatkowymi ściankami działowymi i ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej izolacji, w budynku niepodpiwniczonym, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany w workach

 

Aby znacznie przyspieszyć prace przy wykonywaniu podłogi na gruncie bez tzw. chudziaka, można zbudować jedynie wąskie fundamenty w osi ścian działowych. Pomiędzy tymi fundamentami układa się worki z Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem. Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną, układając worki w kierunku prostopadłym ("na krzyż"). Wszystkie worki muszą być przecięte lub przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x folia, a na niej zbrojony jastrych cementowy. Spośród wymienionych prac najwięcej czasu pochłonie układanie jastrychu, natomiast wykonanie podkładu z worków z keramzytem zajmie, w zależności od wielkości pomieszczenia, od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Please register your details first

Areas of interest