Podłoga w garażu z dodatkową ścianką (keramzyt w workach)

Podłoga na gruncie w garażu z dodatkowymi ściankami działowymi, w budynku podpiwniczonym, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany w workach

 

Czasami w pomieszczeniu o obciążeniu użytkowym większym niż typowe trzeba szybko wykonać podłogę na gruncie. Dodatkowo, duże pomieszczenie ma być podzielone ściankami, np. wygradzającymi kotłownię, magazynek itp. Wówczas w osi planowanych ścian można wykonać na podłożu wylewane ławy betonowe lub wymurować je z bloczków. Następnie na gruncie ułożyć worki z Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L (w jednej lub dwóch warstwach), przeciąć folię na wierzchu każdego worka w celu odpowietrzenia, ułożyć na całej powierzchni dwie warstwy folii, a na niej wykonać zbrojony jastrych o grubości min. 10 cm. Tym sposobem podłogę na gruncie w dużym garażu z wydzielonym magazynkiem można wykonać w ciągu jednego dnia.

Please register your details first

Areas of interest