Strop drewniany remont częściowy (dostęp tylko od góry)

Strop drewniany remontowany tylko od góry, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem wełną mineralną i Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

 

Stary drewniany strop oraz jego belki konstrukcyjne są najczęściej ugięte. Ponadto ciężkie wypełnienie wewnątrz stropu, tzw. polepa, uniemożliwia jego wypoziomowanie oraz nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, co ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia. Dodatkowo podczas remontu takiego starego stropu dostęp do wszystkich jego warstw jest często ograniczony. Na przykład gdy poniżej znajduje się użytkowane mieszkanie, remont trzeba ograniczyć jedynie do warstw dostępnych od góry. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wymiana starej polepy na lekkie wypełnienie z Leca KERAMZYTU, które odciąży strop, oraz wykonanie z tego kruszywa warstwy poziomującej stanowiącej podkład pod suchy jastrych.

EKSPERT RADZI

  • Stropy drewniane są paroprzepuszczalne ("oddychające"). Wewnątrz stropu nie należy stosować izolacji z folii. Wyjątkiem może być wprowadzenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi (łazienki, pralnie itp.) pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi sufitu i wełną mineralną.
  • Dodatkowa warstwa wełny mineralnej pomiędzy płytami sufitu i deskami ślepego pułapu wypełnia pustkę- tzw. pudło rezonansowe.
  • Podczas układania Leca KERAMZYTU podsypkowego pod płyty suchego jastrychu zaleca się wykonanie warstwy o średniej grubości 6 cm.
  • Najmniejsza grubość podsypki, najczęściej przy ścianach, nie może być cieńsza niż 2 cm.

 

Please register your details first

Areas of interest