Strop drewniany remont kapitalny (dostęp od góry i z dołu)

Strop drewniany, remont kapitalny, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem wełną mineralną i Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M

 

Strop drewniany użytkowany przez dziesiątki lat jest najczęściej ugięty. Ponadto ciężkie wypełnienie wewnątrz stropu (tzw. polepa) nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, co ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Dobrym rozwiązaniem w przypadku remontu takiego stropu jest wykonanie izolacji i poziomowania stropu Leca KERAMZYTEM oraz ułożenie dodatkowej izolacji z wełny mineralnej. Badając zagadnienie izolacyjności akustycznej stropów drewnianych, opracowano i sprawdzono w remontowanym budynku optymalne rozwiązanie oparte głównie na izolacji Leca KERAMZYTEM i wełną mineralną. Proponowany dobór materiałów i układ warstw skutecznie izolują akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem. Ponadto dwie warstwy ognioodpornej płyty gipsowo-kartonowej i wełna mineralna dodatkowo zabezpieczają strop przed ogniem i pozwalają na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia. Strop wypełniany jest Leca KERAMZYTEM izolacyjnym M lub L. Na wierzchu, na warstwie suchego szprycu układa się Leca KERAMZYT podsypkowy, który poziomuje ugięty strop i stanowi bardzo dobre podłoże pod płyty suchego jastrychu. Na płytach można układać każdy rodzaj posadzki (panele, wykładzinę, płytki terakoty itp.).

EKSPERT RADZI

  • Zaproponowane rozwiązanie zostało przebadane pod względem izolacyjności akustycznej od dźwięków przenoszonych przez powietrze do uderzeniowych. Wyniki testu wskazują, że rozwiązanie takie może być stosowane dla stropów miedzy mieszkaniami w budownictwie wielorodzinnym.
  • Dodatkowa warstwa wełny mineralnej pomiędzy płytami sufitu i deskami ślepego pułapu wypełnia pustkę- tzw. pudło rezonansowe.
  • Stropy drewniane są paroprzepuszczalne ("oddychające"). Wewnątrz stropu nie należy stosować izolacji z folii. Wyjątek może stanowić wprowadzenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi (łazienki, pralnie itp.) pomiędzy płytami gipsowo- kartonowymi sufitu i wełną mineralną.

 

Please register your details first

Areas of interest