Strop Kleina (wersja podstawowa)

Strop Kleina bez ogrzewania, z jastrychem cementowym, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

 

Konstrukcja stropu Kleina składa się z belek stalowych, pomiędzy którymi wymurowano poziome płyty z cegły. Jako wypełnienie pomiędzy belkami wysypywano gruz, piasek lub polepę. Wszystkie te materiały są ciężkie i słabo izolują termicznie. Rozwiązaniem w przypadku remontu takiego stropu jest wykonanie lekkiego wypełnienia z Leca KERAMZYTU. Należy usunąć wszystkie warstwy do poziomu płyty ceglanej, a następnie wykonać wypełnienie z lekkiego i termoizolacyjnego kruszywa. Dzięki temu zmniejszy się obciążenie stropu co pozwoli na dalsze bezpieczne jego użytkowanie, a nawet na wprowadzenie na niego dodatkowych obciążeń.

EKSPERT RADZI

  • Analogiczne rozwiązanie można zastosować na stropach odcinkowych i z płytami żelbetowymi np. WPS.
  • Warstwę szlichty cementowej (gr. 4-6 cm) można wykonać z gotowej zaprawy weber.floor 1000.

 

Please register your details first

Areas of interest