Strop Kleina z ogrzewaniem i płytami suchego jastrychu

Strop Kleina z ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej i płytami suchego jastrychu, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

 

Zdarza się, że na remontowanym stropie Kleina trzeba ułożyć lekkie wypełnienie oraz ogrzewaną podsadzkę. W typowym rozwiązaniu 1 m2 samego jastrychu cementowego o gr. 5 cm waży ok. 100 kg. Aby zmniejszyć to obciążenie, warto zastosować Leca KERAMZYT izolacyjny. Jeżeli pomiędzy belkami stalowymi zostanie ułożone to kruszywo, na nim szpryc cementowy o gr. 0,5-1 cm, a następnie izolacja, wypraski i rurki ogrzewania, a całość przykryta płytami suchego jastrychu, to ciężar wszystkich warstw będzie o połowę mniejszy niż w rozwiązaniu typowym. Dodatkowo w przypadku zastosowania Leca KERAMZYTU jedynie warstwa szprycu powinna wysychać kilkanaście godzin, natomiast wszystkie pozostałe etapy prac można wykonywać bez dodatkowych przerw. Remont takiego stropu w jednym pomieszczeniu trwa nie dłużej niż dwa dni.

Please register your details first

Areas of interest