Strop odcinkowy z płytami suchego jastrychu

Strop odcinkowy bez ogrzewania podłogowego, z płytami suchego jastrychu, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

 

Typowe wypełnienie stropu odcinkowego stanowi polepa przykryta jastrychem cementowym. Łączny ciężar 1 m2 tylko tych dwóch warstw to najczęściej 150-200 kg. Aby wykonać lżejszą podłogę i bez wzmacniania stropu wprowadzić na niego dodatkowe obciążenia użytkowe, wystarczy pomiędzy belkami ułożyć lekki Leca KERAMZYT izolacyjny. Na nim i na warstwie rozdzielającej układa się Leca KERAMZYT podsypkowy, a następnie płyty suchego jastrychu. Tego typu rozwiązanie najczęściej jest o połowę lżejsze niż pierwotne i pozwala na zwiększenie obciążenia użytkowego, np. gdy planowana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu (w miejscu mieszkania ma być sklep).

Please register your details first

Areas of interest