Strop WPS (wersja podstawowa)

Strop WPS bez ogrzewania, z jastrychem cementowym, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M

 

Stropy typu WPS to stropy na belkach stalowych z płytami żelbetowymi. Dawniej jako izolację termiczną i akustyczną układano w tych stropach wełnę mineralną lub wykonywano zasypki z żużla. Obecnie najczęściej stosuje się wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami ze średnio- lub gruboziarnistego Leca KERMZYTU, na którym układa się dodatkową izolację akustyczną ograniczającą przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Na całości wykonuje się jastrych cementowy stanowiący podłoże pod większość typowych posadzek.