Strop WPS z ogrzewaniem i suchym jastrychem (pom. mokre)

Strop WPS z ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej i płytami suchego jastrychu, w pomieszczeniu mokrym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M

 

Stropy WPS to przegrody często wykonywane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po kilkudziesięciu latach użytkowania zdarza, że nie spełniają one obecnie wymagań użytkowych. Izolacyjność akustyczna lub termiczna jest zbyt mała i konieczny jest ich remont. Aby zachować strop i poprawić jego walory akustyczne, można wypełnić przestrzenie pomiędzy belkami Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym i szybko ułożyć podłogą pływającą z płyt suchego jastrychu. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania ogrzewanej lekkiej posadzki a nawet wykonania hydroizolacji, która jest niezbędna w łazienkach i innych mokrych pomieszczeniach.

EKSPERT RADZI

Takie samo rozwiązanie można zastosować przy stropach Kleina i odcinkowych. Remontując każdy z tych stropów należy pamiętać o właściwym oczyszczeniu i zabezpieczeniu stalowych belek i płyt miedzy belkami. Czasami remontując strop WPS należy uzupełnić betonowe usztywnienia wzdłuż stalowych belek. Brak tych usztywnień występujący czasami w starych stropach powoduje klawiszowanie dolnych płyt i spękania tynku sufitu.

 

Please register your details first

Areas of interest