Strop żelbetowy wyrównanie z płytami suchego jastrychu

Strop żelbetowy płytowy o nierównej płaszczyźnie, bez ogrzewania, z płytami suchego jastrychu, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

 

Czasami remont wylewanego stropu żelbetowego może okazać się bardziej skomplikowany, gdy po zdjęciu wszystkich warstw na stropie ujawnione zostaną nierówności. Najczęściej są one spowodowane tym, że budowniczy wykonujący taki strop nie zdążyli równo rozprowadzić i zatrzeć betonu i powstały na nim "fale" lub miejscowe "dolinki". Aby zniwelować te nierówności, można je wypełnić drobnym Leca KERAMZYTEM lub lekkim betonem na bazie tego kruszywa. Rozwiązanie to tylko nieznacznie dociąża strop. Ponadto wykonanie uzupełnień z keramzytu jest lżejsze w wykonawstwie. Ciężar wnoszonych i układanych materiałów jest 2-4 razy lżejszy od tradycyjnych wypełnień betonowych

EKSPERT RADZI

  • Po ułożeniu szprycu cementowego, który utwardzi górną powierzchnię zasypki z keramzytu koniecznie należy odczekać 1-3 dni w celu wysuszenia szprycu.
  • Ułożenie foli paroizolacyjnej zależy od głębokości nierówności. Przy bardzo niewielkich wypełnieniach 1-2 cm Keramzyt można ułożyć bezpośrednio na stropie i na nim układać folię z pominięciem szprycu.

 

Please register your details first

Areas of interest