Drenaż i ocieplenie ścian piwnic (keramzyt luzem)

Drenaż i ocieplenie ścian piwnic w gruncie Leca® KERAMZYTEM luzem

 

Zdarza się, że ściany piwnic narażone są na duże zawilgocenie. Woda w gruncie przy budynku może pojawić się z różnych powodów, np. gdy dom zlokalizowany jest na skarpie, woda płynąca po zboczu zatrzymuje się na ścianie budynku. Może się również zdarzyć, że budynek posadowiony jest na gruntach spoistych (gliniastych) i wody opadowe nie mają możliwości naturalnego rozsączania. Aby zapewnić odprowadzenie wód, które mogą pojawić się przy budynku, można wykonać drenaż opaskowy z Leca KERAMZYTU budowlanego L. Polega on na ułożeniu przy budynku rur drenarskich i wypełnienia z Leca® KERAMZYTU budowlanego L w geowłókninie. Keramzyt ściąga wody do drenażu i dodatkowo ociepla ściany w gruncie. Geowłóknina pełni rolę warstwy separującej oraz niedopuszczającej do wnikania w keramzyt drobnych cząstek pylastych i ilastych, które mogłyby zamulić drenaż i osłabić jego skuteczność.

EKSPERT RADZI

  • Należy pamiętać, aby najniższy punkt drenażu nie znalazł się poniżej poziomu posadowienia budynku.
  • Przed wykonaniem drenażu należy zasięgnąć opinii specjalisty (geologa, geotechnika) co do zasadności i sposobu wykonania. Szczególnie jest to ważne, gdy budynek posadowiony jest na gruntach spoistych wysadzinowych i pęczniejących (iły i gliny).
  • Czasami dla dobra konstrukcji naszego budynku i budynków sąsiednich wykonanie drenażu nie jest zalecane.

Please register your details first

Areas of interest