Izolacja instalacji wentylacyjnych w kanale (keramzyt luzem)

Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwogniowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych w kanale instalacyjnym z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU luzem

 

Najczęściej stosowane w kanałach podposadzkowych izolacje wykonywane są z materiałów palnych. Aby wyeliminować zagrożenie pożarowe, do tych zastosowań można wykorzystać Leca KERAMZYT. Rurociągi oraz blaszane kanały grzewcze i wentylacyjne obsypuje się Leca KERAMZYTEM izolacyjnym L. Kruszywo to jest niepalne oraz izoluje termicznie instalację. Ponadto jego struktura sprawia, że niechętnie przebywają w nim takie zwierzęta, jak szczury, myszy i owady.

EKSPERT RADZI

 

  • Kruszywo w kanale nie zmienia swoich właściwości w czasie i może być wielokrotnie użyte np. po awariach, remontach przeróbkach instalacji itp.
  • Keramzyt w kanałach to skuteczna bariera przeciwogniowa zapobiegająca przemieszczaniu się ognia kanałami w czasie pożaru.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Please register your details first

Areas of interest