Izolacja rur instalacyjnych w gruncie (keramzyt luzem)

Izolacja termiczna rur instalacyjnych w gruncie Leca® KERAMZYTEM luzem

 

Zamarzające rury to problem, który się pojawia, gdy silny mróz trzyma przez kilka dni. Jeśli rury kanalizacyjne w budynku są na takim poziomie, że nie ma możliwości poprowadzenia ich poza budynkiem poniżej strefy przemarzania gruntu, to odcinki rur (lub zbiorniki) znajdujące się powyżej tej strefy można zaizolować poprzez ułożenie na nich warstwy Leca KERAMZYTU budowlanego L luzem. Aby zmniejszyć wilgotność kruszywa i nie obniżać jego termoizolacyjności, należy na wypełnieniu ułożyć warstwę folii.

EKSPERT RADZI

  • Przy układaniu rur należy stosować klasyczne podsypki piaskowe jako warstwę kształtującą spady instalacji.
  • Powyżej obsypki keramzyt staje się skuteczną izolacją z boków i z góry rurociągów.

Please register your details first

Areas of interest