Podłoga na gruncie z drenażem pod posadzką

Podłoga na gruncie z drenażem w podłożu, bez ogrzewania podłogowego, w budynku podpiwniczonym, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem

 

Jeżeli poziom wód gruntowych pod budynkiem nie jest stabilny, a bywa tak szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych (stawów, jezior), można dodatkowo zabezpieczyć podłogę na gruncie przed podsiąkaniem wody. W podłożu pod podłogą układa się rury drenarskie w odstępach 0,8-1,4 m i obsypuje kruszywem drenującym Leca KERAMZYT budowlany L. Cały układ drenarski najlepiej jest ułożyć na geowłókninie separacyjnej zabezpieczającej drenaż przed "zamuleniem". Drenaż podposadzkowy można połączyć z drenażem obwodowym wokół budynku i we właściwy sposób wykonać odprowadzenie całego systemu.

EKSPERT RADZI

Drenaż pod posadzką to rozwiązanie znane od setek lat. Niestety ostatnio bardzo rzadko stosowane. Nie zawsze drenaże takie warto i powinno się stosować. Na pewno warto rozpatrzyć ich wykonanie jeżeli budynek powstaje w pobliży stawu, jeziora lub rzeki a w ciągu ostatnich dziesięcioleci poziomy tych wód podnosiły się tak, że nowa posadzka w piwnicy mogłaby znaleźć się poniżej maksymalnych poziomów tych wód. Nigdy tego typu drenażu nie należy umieszczać poniżej poziomu spodu fundamentu. Wyprowadzenia rur wykonywać należy w specjalnych przepustach przez ławy. Jeżeli budynek powstaje na gruntach spoistych to wykonanie tego typu drenażu najczęściej jest zbyteczne.

Please register your details first

Areas of interest