18/06/2021
logo
bars
https://leca.pl


Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Warstwa rozsączająca z Leca® KERAMZYTU do wykonania w przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby ułatwić rozsączanie w gruncie wstępnie oczyszczonych ścieków konieczne jest obsypanie rur rozsączających trwałym i łatwo przepuszczalnym kruszywem.

skuteczne rozsączanie

Leca KERAMZYT budowlany L o granulacji 10-20 mm to kruszywo, które warto zastosować jako zasypkę drenażową z kilku powodów;

  • Jest odporne na działanie związków chemicznych pozostałych w ściekach. Jako materiał wypalony, ceramiczny  charakteryzuje się taka samą odpornością jak kamionkowy sprzęt używany w laboratoriach chemicznych.
  • Przestrzenie pomiędzy granulkami keramzytu pozwalają na szybki przepływ cieczy z prędkością 3,33 cm/s.
  • Jest ponad pięciokrotnie lżejszy od żwiru, a to ogranicza możliwość uszkodzenia rur drenarskich w trakcie układania warstwy rozsączającej i ułatwia wykonanie prac.
  • Jako materiał mrozoodporny i ocieplający ogranicza możliwość zamarzania systemu rozsączającego w czasie dużych mrozów.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10