17/04/2021
logo
bars
https://leca.pl


Strop ceglany z ogrzewaniem i płytami suchego jastrychu

Strop ceglany z ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej (EPS, XPS) i płytami suchego jastrychu, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M

Sklepienie ceglane to najczęściej strop, który powstał w minionych wiekach. Zdarza się, że nośność stropu jest zadowalająca, a mury, na których się wspiera, są słabe. Aby zachować strop i maksymalnie zmniejszyć jego obciążenie, można wypełnić przestrzenie ponad łukami lekkim Leca KERAMZYTEM izolacyjnym oraz zastąpić typowy jastrych cementowy lekką podłogą pływającą z płyt suchego jastrychu. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania ogrzewanej lekkiej posadzki.

Uwaga: konstrukcje łukowe budowane były w myśl zasady, że dopiero obciążenie na sklepieniu powoduje klinowanie się cegieł i tworzy w pełni nośny układ. Dlatego przed zastosowaniem opisanego odciążenia keramzytem należy sprawdzić stan spoin między cegłami i ewentualnie wykonać inne powierzchniowe wzmocnienie na sklepieniu.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10