20/04/2021
logo
bars
https://leca.pl


Strop ceglany z ogrzewaniem na EPS lub XPS (pom. mokre)

Strop ceglany z ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej (EPS, XPS) i płytami suchego jastrychu, w pomieszczeniu mokrym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

Od dobrego rozpoznania stanu i nośności remontowanej konstrukcji zależy, czy konstrukcja stropu, ściany lub fundament będą funkcjonowały przez następne dziesiątki i setki lat. Stare stropy łukowe wspierające się na ścianach ceglanych przeżyły wieki. Jednakże nie zawsze podłoże i fundamenty są w stanie dalej przenosić ciężar tych ciężkich konstrukcji. Jeżeli stan techniczny ceglanego stropu jest dobry a konieczne jest zmniejszenie obciążeń, wówczas po pozytywnej analizie konstrukcyjnej- można zmniejszyć obciążenie stropów przez usunięcie ciężkich zasypek z gruzu i piasku oraz ułożenie lżejszego wypełnienia z Leca KERAMZYTU izolacyjnego. Na keramzycie można układać większość podkładów i posadzek w tym również rozwiązania z dodatkową hydroizolacją jak np. w łazienkach.

Ekspert radzi

  • Po oczyszczeniu starej konstrukcji stropu niezbędne jest przegląd i uzupełnienie brakujących spoin.
  • Jeżeli na stropie zauważono początki rozwoju grzybów i pleśni to konieczne jest oczyszczenie tych miejsc i ich zaimpregnowanie.
  • Czaszami gdy stan sklepienia budzi obawy na czaszy sklepienia warto wykonać dodatkowe wzmocnienie w postaci wylewki cementowej zbrojonej włóknem rozproszonym.
  • Wszelkie tego typu prace powinno wykonywać się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, konstruktora i mykologa budowlanego.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10