10/07/2020
logo
bars
https://leca.pl


Strop WPS (wersja podstawowa)

Strop WPS bez ogrzewania, z jastrychem cementowym, w pomieszczeniu suchym, z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M

Stropy typu WPS to stropy na belkach stalowych z płytami żelbetowymi. Dawniej jako izolację termiczną i akustyczną układano w tych stropach wełnę mineralną lub wykonywano zasypki z żużla. Obecnie najczęściej stosuje się wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami ze średnio- lub gruboziarnistego Leca KERMZYTU, na którym układa się dodatkową izolację akustyczną ograniczającą przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Na całości wykonuje się jastrych cementowy stanowiący podłoże pod większość typowych posadzek.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10