21/06/2021
logo
bars
https://leca.pl


Stropodach wentylowany z izolacją termiczną (keramzyt luzem)

Stropodach wentylowany z izolacją termiczną z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego układanego luzem

Stropodach wentylowany to konstrukcja z pustką wentylującą osuszającą warstwę izolacyjną dachu. Pustka powietrzna daje możliwość przemieszczania się po dachu przez małe zwierzęta futerkowe (myszy, szczury), ptaki i owady. Aby uniknąć tego kłopotliwego sąsiedztwa, jako izolację cieplną można zastosować Leca KERAMZYT izolacyjny L. Kruszywo to ma porowatą, ścierną strukturę, która zniechęca zwierzęta do gniazdowania w nim. Ponadto keramzyt jest kilkakrotnie lżejszy od często spotykanego w remontowanych stropodachach żużla oraz izoluje termicznie co najmniej trzykrotnie skuteczniej od niego.

Ekspert radzi

  • W stropodachu wentylowanym zawsze powinna być dobrze rozwiązana cyrkulacja powietrza, pozwalająca na osuszanie warstwy izolacyjnej.
  • Przy realizacji tego typu stropodachu wskazane jest jednoczesne rozmieszczenie otworów wentylacyjnych po różnych stronach budynku. Ułatwia to przepływ powietrza i przyspiesza proces osuszania.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10