22/10/2020
logo
bars
https://leca.pl


Zielony dach odwrócony z drenażem z keramzytu

Zielony dach odwrócony z warstwą drenażową z Leca® KERAMZYTU

Dach odwrócony to taki, na którym zasadnicza izolacja termiczna ułożona jest na szczelnej warstwie hydroizolacji. Do izolacji cieplnej w takiej konstrukcji używa się materiałów o znikomej nasiąkliwości, np. polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na każdym z tych materiałów należy wykonać drenaż jako podstawowy element odbierający wody opadowe. Do tego celu można zastosować Leca KERAMZYT budowlany L w warstwie geowłókniny.

Ekspert radzi

  • Do wykonania ław z betonu jamistego zaleca się pod obrzeża stosować Leca® KERAMZYT budowlany M lub L.
  • Beton jamisty pozwala na dobry przepływ wody między sekcjami drenażu, co ułatwia projektowanie i montaż systemu odwodnienia dachu.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10