Wypożyczone od Natury

Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny, którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Powszechnie znany od ponad 75 lat pozostaje materiałem bardzo nowoczesnym, szeroko stosowanym w inwestycjach z zakresu budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury i gospodarki wodno-ściekowej.

Powstaje w procesie wypalania gliny w wysokiej temperaturze jako trwałe, lekkie, ceramiczne kruszywo, do wielokrotnego, różnorodnego zastosowania, przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał ten można zwrócić Naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie.

Tak naprawdę, to tylko przez jakiś czas korzystamy z keramzytu Leca®. Można powiedzieć, że został on „wypożyczony od Natury” i do niej wróci.


Keramzyt Leca® powstaje w procesie wypalania gliny

Produkcja

Keramzyt Leca® wytwarza się z gliny poprzez wypalanie jej w wysokiej temperaturze. Z 1 m3 gliny uzyskuje się ok. 5 m3 trwałego kruszywa, które nadaje się do bardzo wielu zastosowań. W procesie produkcji cała glina przetwarzana jest w keramzyt. Nie powstają żadne odpady. Wytwarzamy dobre produkty przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

Transport keramzytu Leca®

Transport

Ponieważ keramzyt jest lekki, jego transport jest bardziej wydajny i emituje mniej dwutlenku węgla w porównaniu z transportem innych kruszyw. Większa pojemność załadunkowa przekłada się na mniejsze ilości ciężarówek na naszych drogach. Tym samym, znacznie ograniczona jest emisja CO2, a przy okazji skraca się cykl budowy.

Budowa w technologii Leca®

Budowa

Jeżeli materiał budowlany jest lżejszy, ułatwia to pracę robotnikom na placu budowy. Szybciej i łatwiej muruje się z lekkich bloczków na bazie keramzytu Leca®. Ponadto kruszywo keramzytowe można podawać na miejsce wbudowania pompą, co dodatkowo przyspiesza i ułatwia proces budowy.

eksploatacja

Użytkowanie

W gotowym budynku trudno jest dostrzec kulki keramzytu. Ich obecność można rozpoznać dzięki charakterystycznym właściwościom, które wykorzystywane są na przykład w budownictwie mieszkaniowym. Zapewniają komfort cieplny i akustyczny, przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii na ogrzewanie zimą i klimatyzację latem.

recyklink

Recykling

Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny, którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Kruszywo to można wielokrotnie używać w różnych zastosowaniach przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał można zwrócić naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie.