Keramzyt Leca® wytwarza się z gliny


Produkcja

Proste pomysły są często najlepsze. Keramzyt Leca® wytwarza się z gliny, poprzez wypalanie w wysokiej temperaturze. Z 1 m3 wydobytej gliny uzyskuje się ok. 5 m3 trwałego kruszywa, które nadaje się do bardzo wielu zastosowań - od doniczek z kwiatkami, do elementów mostowych z betonu konstrukcyjnego montowanych w trudnych warunkach Morza Północnego. W procesie produkcji cała glina przetwarzana jest w keramzyt. Nie powstają żadne odpady. We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych stosujemy ścisłą kontrolę jakości, aby wytwarzać dobre produkty przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

Zobacz więcej ...