Recykling keramzytu


Recykling

Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny, którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Kruszywo to można wielokrotnie używać w różnych zastosowaniach przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał można zwrócić naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie. Tak naprawdę, to tylko przez jakiś czas korzystamy z keramzytu Leca®, materiału „pożyczonego” nam przez Naturę, aby później zwrócić go Ziemi, bez jej zaśmiecania.

Zobacz więcej ...


Zrekultywowany teren po kopalni gliny w Gniewie

Przemysł w zgodzie ze środowiskiem | Polska

Dziki, sarny, zające oraz łabędzie i kaczki pływające w oczkach wodnych, to obecnie częsty widok na zrekultywowanych terenach kopalni gliny w Gniewie. Wartości użytkowe oraz krajobrazowe terenom, gdzie jeszcze niedawno wydobywana była glina przywrócił miejscowy zakład produkcji keramzytu Leca Polska.

Hannu Pesola przypomina, że keramzyt Leca ma wiele korzystnych właściwości

Przeróbka zużytego keramzytu | Finlandia

Keramzyt Leca® został usunięty podczas renowacji dachu budynku w Helsinkach, a następnie, po oczyszczeniu i rozkruszeniu, wykorzystany jako podłoże gruntowe zielonego dachu. Głównym zadaniem keramzytu w podłożu dachowym jest zapewnienie lekkości gleby, a także poprawa cyrkulacji wody i nawadniania roślin w fazie wzrostowej.

Rekultywacja kopalni gliny w Hinge, w Danii.

Rekultywacja kopalni gliny w Hinge | Dania

Glinę do produkcji keramzytu Leca® pozyskuje się w kopalni odkrywkowej. Gdy zasoby gliny się kończą, wówczas w miejscu kopalni rozpoczyna się proces rekultywacji. 50 lat temu zakończono wydobycie na pierwszym wyrobisku przy zakładzie w Hinge i rozpoczęto odnowę terenu. Patrząc dzisiaj na okolicę trudno się domyśleć, że dawniej była tu kopalnia gliny.

Parada krów w Lizbonie i krowa wykonana z kilku frakcji barwionego keramzytu Leca

Keramzyt w sztuce | Portugalia

Dzięki keramzytowi Leca możemy również tworzyć dzieła sztuki. W 2006 roku w Lizbonie miała miejsce międzynarodowa plenerowa wystawa sztuki współczesnej pod nazwą Cow Parade, czyli Parada Krów, a lekkie kruszywo Leca wykorzystane zostało w projekcie Odpoczywająca Krowa zrealizowanym przez projektanta Francisco Vaz da Silva.

Keramzyt Leca tuż po wykopaniu

Drugie życie keramzytu | Szwecja

Jedną z głównych zalet keramzytu Leca® jest możliwość jego wielokrotnego wykorzystania. Produkowany z gliny jest odporny na mróz i działanie substancji chemicznych, a ponadto nie narusza równowagi ekologicznej. Oznacza to, że remontując lub rozbierając drogę czy budynek, keramzyt można odzyskać i ponownie wykorzystać.

Kopalnia gliny przy zakładzie produkcji keramzytu Leca w Portugalii

Kopalnia gliny | Portugalia

Tereny poeksploatacyjne kopalni, z których wydobywana była glina, zyskują drugie życie tworząc ponownie obszar biologicznie czynny. Keramzyt Leca® jest materiałem całkowicie obojętnym, nie zawiera żadnych szkodliwych substancji ani gazów, jest absolutnie neutralny. Dzięki temu można go bezpiecznie zwrócić naturze.