Ana Raquel ma 27 lat i jest specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju. Mieszka w Portugalii i posiada tytuł magistra inżynierii chemicznej ze specjalizacją w zakresie Środowiska, procesów i energii na Uniwersytecie w Coimbra Po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego ukończyła podyplomowe studia z zarządzania ekonomicznego i przemysłowego.

Dzięki wieloletniej pracy na stanowisku kierowniczki laboratorium w zakładzie produkcyjnym Leca w Avelar (Portugalia) Ana Raquel posiada również bogate doświadczenie praktyczne.

W tym czasie Ana Raquel zdobyła szeroką i kompletną wiedzę na temat procesów produkcji przemysłowej, od fazy początkowej do fazy końcowej.

1. Czym dla pani jest zrównoważony rozwój?

Dla mnie zrównoważony rozwój jest czymś więcej niż tylko konceptem czy nową siłą napędzającą rynek. Od wielu lat mam świadomość, że moje życie osobiste ma sprzyjać lepszej przyszłości, tzn. bez negatywnego wpływu na zasoby, z których korzystam. Kiedy aktywnie poszukiwałam swojej pierwszej pracy, celowałam w organizację, która odzwierciedlałaby mój sposób myślenia na temat: efektywnego wykorzystania zasobów i konsekwentnego dążenia do codziennego doskonalenia celów własnych w zakresie zrównoważonego rozwoju to były powody, dla których rozpoczęłam swoją zawodową podróż w Leca Portugal.

Wszystkie czynności, które podejmujemy w ciągu dnia, są procesami. Jeżeli te procesy zostaną właściwie zoptymalizowane, doprowadzi to do zmniejszenia zużycia zasobów – wykorzystania mniejszej ilości energii do osiągnięcia tego samego celu bez szkody dla środowiska czy naszych społeczności – właśnie tym jest dla mnie zrównoważony rozwój.

Wierzę, że zrównoważony rozwój to styl życia, który gwarantuje lepsze jutro.

2. Dlaczego zdecydowała się Pani zająć kwestią zrównoważonego rozwoju? Co sprawia, że ten temat jest dla pani taki interesujący?

Moją pierwszą pracą w Leca Portugal było pełnienie funkcji kierowniczki laboratorium. To tam po raz pierwszy zetknęłam się z ideą zrównoważonego rozwoju w ramach Leca choć jedynie na niewielką skalę. W ramach tego, warto wspomnieć o zadaniach takich jak przeprowadzanie analiz surowców i paliw w celu usprawnienia produkcji. Za cel postawiliśmy sobie poprawę efektywności procesu wypalania poprzez analizę ekonomicznych i środowiskowych filarów zrównoważonego rozwoju.

Już na studiach koncentrowałam się na zrównoważonym rozwoju, zdobyłam tytuł magistra w zakresie inżynierii chemicznej ze specjalizacją w dziedzinie środowiska, procesów i energii na Uniwersytecie w Coimbra (Portugalia). Można więc rzec, że od tamtej pory zajmuję się zrównoważonym rozwojem.

Ale dlaczego zrównoważony rozwój wzbudza moje zainteresowanie? Cóż, dzisiaj większość ludności świata zachodniego ma dostęp do edukacji i informacji czy do opieki zdrowotnej, a także ma lepsze warunki życiowe i zawodowe. Na przykład, z Lizbony do Paryża można dostać się w dwie godziny, podczas gdy jeszcze kilka pokoleń temu ta sama podróż trwałaby kilka dni. A więc ten cykl ruszył już dawno temu Teraz musimy go tylko ulepszyć i zoptymalizować. Oczywiście dostępność i komfort, jakie mamy dzisiaj – jak właśnie takie podróżowanie z Lizbony do Paryża w dwie godziny – stwarza własne problemy, których jesteśmy dzisiaj świadkami. Zanieczyszczenie, emisja CO2 masowe przemieszczanie się, intensyfikacja przemysłu i nie tylko. To jest właśnie interesująca część zagadnienia zrównoważonego rozwoju, która sprawia mi największą satysfakcję w mojej pracy – bycie częścią optymalizacji procesów i tworzenia zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to sposób myślenia, który ma sens we wszystkich procesach.

3. Co najbardziej fascynuje Panią w nowej roli, tj. funkcji specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju w Leca International?

To, że będę częścią nowego rozdziału w firmie opartego na zrównoważonym rozwoju, biorąc czynny udział w opracowywaniu nowych sposobów optymalizacji zasobów w celu stworzenia wydajnych procesów i przedstawienia tego naszej społeczności i klientom.

4. Czy zna Pani strategię firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i czy uważa Pani, że jest ona zgodna z wizją firmy?

Strategia i wizja firmy muszą być zharmonizowane, aby osiągnąć podstawowy warunek, jakim jest poprawa celów zrównoważonego rozwoju firmy. Naszą wizją jest poprawa warunków życia i ochrona środowiska, jest to jasna zasada zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój musi być sercem firmy w pełni wspieranym przez najwyższe kierownictwo – zarówno w przypadku Leca jak i spółki macierzystej Saint Gobain.

5. Czy może Pani wymienić jakieś projekty związane ze zrównoważonym rozwojem, nad którymi Leca obecnie pracuje?

Tak, Leca pracuje już od kilku lat nad zrównoważonym rozwojem. Na przykład, w naszym zakładzie produkcyjnym w fińskim Kuusankoski, w 2004 r. opracowano instalację służącą do odzyskiwania ciepła, która umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego z pieców w regionalnej sieci ciepłowniczej (obecnie nieczynna). W duńskim Hinge realizujemy projekt SPIR (Sustainable Production & Innovative Recycling), który ograniczy wykorzystanie paliw kopalnych w naszym procesie produkcyjnym dzięki wykorzystaniu biomasy. W Avelar w Portugalii rozpoczniemy instalację elektrowni słonecznej służącej do produkcji energii elektrycznej. Zacznie ona działać w sierpniu 2021 roku.

6. Jakie są według Pani główne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju na rynku budowlanym i w firmie?

Po pierwsze, musimy zrozumieć wymagania rynku, który wykazuje różne potrzeby i wymagania, z uwzględnieniem specyfiki danego kraju. Przykładem tego jest region skandynawski, gdzie już dziś konieczne jest dysponowanie materiałami o niższej emisyjności CO2 lub/i o wysokiej zawartości surowców pochodzących z odzysku. Tak więc główne wyzwania to osiągnięcie tych standardów produkcyjnych już dziś i dalsza praca nad nowymi innowacyjnymi inwestycjami, a także zapewnianie ciągłych i koniecznych zmian w produkcji. Głównym wyzwaniem będą terminy realizacji wymogów.

7. Czy działania prowadzące do zmniejszenia śladu środowiskowego firmy zostały już przez Was zdefiniowane?

Jesteśmy w pełni świadomi wpływu naszych produktów na środowisko naturalne; wysoki nakład energii przy przetwarzaniu 1 m3 gliny w 5 m3 keramzytu. Obecnie koncentrujemy się na opracowaniu map drogowych dla wszystkich zakładów produkcyjnych w celu zmniejszenia nadmiernej emisji w zakresie określonym przez Saint Gobain.

8. Co będzie Pani głównym zadaniem / celem w najbliższej przyszłości?

Moim głównym zadaniem jest ocena wszystkich naszych zakładów produkcyjnych i ustalenie map drogowych celem określenia, w jaki sposób możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Jednocześnie pracuję nad danymi wejściowymi dla Saint Gobain – definiowaniem i zmniejszaniem naszych emisji bezpośrednich i pośrednich, ale także tych, które są uwalniane w ramach łańcucha dostaw. Jest to czasochłonna praca – ale co ważne, aby ocenić wszystkie aspekty naszego zrównoważonego wpływu na cały łańcuch wartości – stosujemy metodę protokołu GHG wraz ze wszystkimi firmami w ramach Saint Gobain.

Ponadto, do moich zadań będzie należało rozwijanie i utrzymywanie sekcji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi na naszej nowej stronie internetowej, na którą zapraszam wszystkich w celu zapoznania się z pracą, jaką wykonujemy dla spełnienia naszych misji i wizji zrównoważonego rozwoju.

Please register your details first

Areas of interest