Wypożyczone od Natury - nasz zrównoważony rozwój...

 

Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny, którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Powszechnie znany od ponad 75 lat pozostaje materiałem bardzo nowoczesnym, szeroko stosowanym w inwestycjach z zakresu budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury i gospodarki wodno-ściekowej.

Powstaje w procesie wypalania gliny w wysokiej temperaturze jako trwałe, lekkie, ceramiczne kruszywo, do wielokrotnego, różnorodnego zastosowania, przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał ten można zwrócić Naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie.

Tak naprawdę, to tylko przez jakiś czas korzystamy z keramzytu Leca®. Można powiedzieć, że został on „wypożyczony od Natury” i do niej wróci.

Wywiad ze specjalistką ds. zrównoważonego rozwoju, Aną Raquel Fernandes – LECA International

Przeczytaj wywiad
Ana