ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Naszym zobowiązaniem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 50% przed 2030 r. i osiągnięcie neutralności węglowej w 2050 r.

Leca® KERAMZYT istnieje na rynku od ponad 75 lat. Po zmianach w procesie produkcyjnym nasze produkty pozytywnie wpływają  na warunki życia i dobre samopoczucie, zmniejszając negatywny wpływ na zmiany klimatu lub oczyszczając i filtrując wodę. Aktywnie bierzemy odpowiedzialność za ochronę środowiska, wytwarzając i dostarczając produkty wymagające niewielkiej ingerencji w środowisko, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. To jest nasza wizja. W celu osiągnięcia tego standardu, każdego dnia pracujemy nad tym, by nasze procesy były bardziej wydajne - zużywając mniej zasobów naturalnych.  

Leca® jest częścią Grupy Saint-Gobain, która jest zaangażowana w redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Opieramy nasze zobowiązania na dogłębnych analizach środowiskowych zgodnie z protokołem GHG, który zarządza emisjami gazów cieplarnianych. Ta metodologia pozwala nam analizować emisje związane z bezpośrednią i pośrednią emisją z produkcji oraz emisją w łańcuchu dostaw.

Nasze działania zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30% w 2025 r., a następnie o 50% do 2030 r., i osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r. W tym celu, Leca® zainwestuje w czyste procesy, zastępując zużycie paliw kopalnych zieloną energią. Jednocześnie zamierzamy zmniejszyć zużycie innych surowców w naszych działaniach i usprawnić gospodarkę o obiegu zamkniętym z naszymi klientami i partnerami. Postaramy się dostarczyć naszej planecie i jej mieszkańcom jeszcze bardziej zrównoważony produkt.  

Lekkie kruszywo Leca® w obiegu zamkniętym

Lekkie kruszywo Leca® zatoczyło okrąg, kiedy  zostało odkupione do ponownego użycia z autostrady E6 w Szwecji.
Na początku tysiąclecia przedłużono autostradę E6 poza szwedzkie miasto Uddevalla. Do części przedłużenia autostrady wykorzystano Leca® KERAMZYT, materiał pozostał tam do 2021 roku.

W związku z pracami remontowymi i przebudową drogi zakładano usunięcie lekkiego wypełnienia. Ponieważ kruszywo Leca® nie było już potrzebne na budowie, miało być wykopane i wywiezione. Skontaktowano się z Leca Szwecja w celu sprawdzenia możliwości odkupienia materiału.


Okrągły cykl życia zamiast liniowego
Leca Szwecja wprowadziła w tym czasie nową koncepcję skupowania starego materiału pod nazwą Leca Tur & Retur. Koncepcja umożliwia firmom odsprzedanie materiału, który z jakiegoś powodu nie jest już potrzebny. Materiał zostanie następnie ponownie wykorzystany w przyszłym projekcie.
Oznacza to, że cykl życia Leca® KERAMZYTU nie musi być już liniowy. Może on łatwo stać się produktem, który będzie wykorzystany w obiegu zamkniętym. Leca Tur & Retur jest zatem ważnym krokiem w kierunku ochrony zasobów i zrównoważonego rozwoju.
W przypadku ewentualnych odkupów, przyjeżdża na miejsce jeden ze specjalistów technicznych Leca, który przeprowadza wstępną kontrolę materiału. W tym konkretnym przypadku był to Ola Andersson.

circular economy

 

Prosty produkt, prosty proces
Wykopanie starego wypełnienia przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Podczas układania wypełnienia z Leca® KERAMZYTU zawija się je w geosyntetyk. Gwarantuje to, stabilność wypełnienia oraz separację od otaczającego gruntu i zanieczyszczeń. Dzięki temu wykopanie go jest jeszcze łatwiejsze.
Transport powrotny można wykonać na różne sposoby. W tym przypadku koparka mogła bezpośrednio napełniać pojemniki keramzytem, który następnie był transportowany ciężarówką. Inną dostępną opcją jest zassanie materiału. Używa się do tego ciężarówki wyposażonej w pompę, która zbiera i następnie transportuje materiał. Pomimo swojej trwałości i niezmienności w czasie, odkupiona kruszywo Leca® zawsze jest testowane w laboratorium. Wszystko po to, by kolejny klient czuł się bezpiecznie i nie miał wątpliwości co do właściwości i walorów materiału.
Leca® KERAMZYT, to materiał wytwarzany z całkowicie naturalnego surowca i łatwy do ponownego użycia. Właściwości materiału, takie jak odporność na mróz, chemikalia i trwałość w czasie, sprawiają, że może on leżeć w ziemi przez dziesięciolecia. Myślenie o gospodarce o obiegu zamkniętym i ochronie zasobów, przynosi niezaprzeczalne korzyści dla środowiska. Dzięki keramzytowi Leca® jest to łatwe.
Materiał nie musiał długo czekać na ponowne wykorzystanie. Jeszcze w tym samym roku został zastosowano go do kompensacji obciążeń w pobliżu nowej dzielnicy mieszkaniowej w Szwecji.

Wypożyczone od Natury - nasz zrównoważony rozwój...

 

Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny, którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Powszechnie znany od ponad 75 lat pozostaje materiałem bardzo nowoczesnym, szeroko stosowanym w inwestycjach z zakresu budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury i gospodarki wodno-ściekowej.

Powstaje w procesie wypalania gliny w wysokiej temperaturze jako trwałe, lekkie, ceramiczne kruszywo, do wielokrotnego, różnorodnego zastosowania, przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał ten można zwrócić Naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie.

Tak naprawdę, to tylko przez jakiś czas korzystamy z keramzytu Leca®. Można powiedzieć, że został on „wypożyczony od Natury” i do niej wróci.

Wywiad ze specjalistką ds. zrównoważonego rozwoju, Aną Raquel Fernandes – LECA International

Przeczytaj wywiad
Ana

Please register your details first

Areas of interest