Drenaż z Leca® KERAMZYTU wokół budynku na zboczu

Dla domów usytuowanych na zboczach niezbędne jest szybkie odprowadzenie nadmiaru wody po opadach i wiosennych roztopach. Tutaj drenaż z Leca® KERAMZYTU może okazać się doskonałym rozwiązaniem uzupełniającym dla izolacji zabezpieczającej ściany przed wilgocią.

domek na zboczu

W przeszłości dostępność materiałów izolujących od wilgoci była bardzo ograniczona. Popularne było wykonywanie drenaży opaskowych wokół budynku, często połączonych z drenażem podposadzkowym. Drenaż skutecznie zbierał wody opadowe i odprowadzał je do rowów melioracyjnych, zbiorników rozsączających lub kanalizacji deszczowej. Jednocześnie spełniał funkcję izolacji przeciwwilgociowej murów w gruncie.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemowych rozwiązań zabezpieczających ściany fundamentowe przed wilgocią. W wielu przypadkach drenaż może jednak okazać się doskonałym rozwiązaniem uzupełniającym. Szybkie odprowadzenie nadmiaru wody po opadach i wiosennych roztopach jest wręcz niezbędne przy budynkach usytuowanych na zboczach.

Samo rozwiązanie jest bardzo łatwe do wykonania w trakcie budowy. Wystarczy ściany wykopu wyłożyć warstwą separacyjną z geowłókniny. Należy ją ułożyć z zapasem - tak, aby materiału starczyło na przykrycie wykopu od góry. Następnie na dnie wykopu wysypuje się warstwę ok. 10 cm Leca KERAMZYTU budowlanego L. Na niej układa się rurę drenarską z zachowaniem odpowiednich spadów i końcowego odpływu. Wykop wypełnia się kolejnymi warstwami keramzytu, zagęszczając je powierzchniowo ręcznymi ubijakami z płytą ok. 40x40 cm. Keramzyt powinien być zagęszczany warstwami o grubości 30-40 cm. Kolejne czynności, to przykrycie wypełnienia od góry geowłókniną, uzupełnienie gruntu, podsypki i nawierzchni.

drenaz

Zobacz rozwiązanie drenażu wokół budynku na skarpie

Tak wykonane wypełnienie wzdłuż ścian piwnic spełnia jednocześnie dwie funkcje:

  • przejęcie nadmiaru wód opadowych i skierowanie go do drenażu. Leca® KERAMZYT budowlany to materiał mrozoodporny o bardzo dobrym współczynniku filtracji > 3,33 cm/s.
  • izolacyjność cieplna. Współczynnik lambda keramzytu w gruncie waha się od 0,110 do 0,160 W/mK w zależności od stopnia wilgotności. Czasami nie wykorzystuje się funkcji docieplenia ścian i wykonuje się jedynie drenaż odprowadzający wodę ze strefy gruntu przy fundamentach. W takim wypadku wysokość wypełnienia keramzytem jest mniejsza.

Drenaż przy budynku jest również bardzo przydatny w sytuacji, gdy obiekt posadowiony jest na terenie o zmiennym poziomie wód gruntowych, na przykład w pobliżu jeziora, stawu, rzeki lub strumienia.

Przed wykonaniem drenażu należy koniecznie sprawdzić możliwość odprowadzenia z niego wód i skonsultować z geologiem problem obniżenia wilgotności podłoża gruntowego dla budynku i najbliższego otoczenia. 

 

Suchy dom z keramzytu

Leca® KERAMZYT jest podstawowym kruszywem przy wytwarzaniu pustaków keramzytobetonowych systemu Leca® BLOK. Porowata struktura pustaka tworzy sieć drobnych kanalików pomiędzy ziarnami kruszywa. Przez te kanaliki bardzo łatwo odprowadzana jest wilgoć z pomieszczenia. Ściany z pustaków Leca® BLOK ocieplane wełną mineralną bardzo szybko wysychają po zakończeniu budowy i bez problemu odprowadzają wilgoć powstałą w trakcie użytkowania domu. Tym sposobem unika się ryzyka zagrzybienia ścian.

 

Przeczytaj o Pustaku Leca BLOK 24

Zobacz więcej
leca blok

Please register your details first

Areas of interest