FAQ

Tu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Można je przeglądać i korzystać z gotowych porad, a także pisać i dzwonić do doradcy. Ciekawe zagadnienia będą dodawane do listy FAQ.

Zachęcamy także do zadawania pytań naszemu doradcy e-mail: info@leca.pl i tel. 505 172 083. Ciekawe, nowe zagadnienia będą dodawane do listy FAQ.

 

Administratorem Twoich danych jest Leca Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

 


Zobacz więcej

Leca® KERAMZYT

Co to jest keramzyt?

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne produkowane z glin pęczniejących. W wysokiej temperaturze 1150ºC gliniane granulki pęcznieją pokrywając się na zewnątrz ceramiczną skorupką. Wnętrze granulki stanowi porowata struktura powstała w wyniku pęcznienia.

Jaki keramzyt należy zastosować, gdy wykonuje się izolacje o niewielkiej grubości?

Jeżeli do ułożenia jest warstwa o grubości

Czy keramzyt jest materiałem niepalnym?

W reakcji na ogień keramzyt jest klasyfikowany w klasie A-1 materiał niepalny. Jest to materiał ceramiczny wytwarzany w temp. 1150ºC. Po przejściu tak wysokiej temperatury keramzyt staje się materiałem w pełni odpornym na ogień.

Czy keramzytem można niwelować ugięcia stropów drewnianych?

Do poziomowania drewnianych stropów najlepiej stosować Leca KERAMZYT podsypkowy. Warstwę taką należy wysypać bezpośrednio na podłodze z desek. Wypoziomować tą warstwę i na niej układać płyty gipsowo-kartonowe systemów podłogowych.

Jaki keramzyt najlepiej zastosować do izolacji podłóg na gruncie?

Do tego celu najlepiej nadaje się Leca KERAMZYT impregnowany. Impregnacja keramzytu ogranicza jego kapilarność czyli podciąganie wody z wilgotnego podłoża. Keramzyt impregnowany może „podciągnąć” wodę maksymalnie na 4,5 cm - czyli keramzyt powyżej tej wysokości, nawet przy znacznej wilgotności podłoża, pozostaje nie zawilgocony.

Jaki keramzyt jest najlepszy do izolacji termicznej?

Najlepsze parametry izolacyjne ma keramzyt maxit o granulacji od 10 do 20 mm. Obecnie jest to najlżejszy keramzyt produkowany w Polsce, o najniższym współczynniku λ (od 0,10 do 0,11 W/mK). Ponadto kruszywo o takiej granulacji stanowi świetny materiał do drenaży, podłoży pod posadzki, ochrony radiestezyjnej i do stosowania w ogrodnictwie.

Czy betony i zaprawy z keramzytu przygotowuje się podobnie jak ze zwykłego kruszywa?

Przygotowanie zapraw i betonów na bazie keramzytu przebiega w podobny sposób jak z użyciem piasku czy żwiru. Jedyną różnicą jest konieczność wcześniejszego zamoczenia kruszywa. Najczęściej w mieszarce keramzyt zalewa się połową przewidzianej wody zarobowej i po kilku minutach dodaje się spoiwo i pozostałą cześć wody zarobowej.

Czy na keramzycie można produkować lekkie betony konstrukcyjne?

Keramzytem można zastąpić całość lub część kruszywa naturalnego i wytwarzać na nim betony lekkie wyższych marek. Przykładowo lekki beton na bazie keramzytu o wytrzymałości powyżej 20 MPa może mieć ciężar objętościowy nie przekraczający 1600 kg/m3 czyli być o ponad 600 kg/m3 lżejszy od betonu na bazie piaski i żwiru.

Czy keramzyt nie zagraża rośliną w ogródku?

Keramzyt w wyniku wypału w temperaturze 1150ºC stale się materiałem jałowym. Podobnie jak wyroby ceramiczne cegło czy donice nie chodzi w reakcję z substancjami chemicznymi (nawozami). Ponadto z uwagi na porowatą ścierną strukturę zewnętrzną granulek omijany jest przez zwierzęta (myszy, krety, nornice) owady, grzyby i pleśnie.

Czy keramzyt jest materiałem trwałym?

Keramzyt tak jak inne materiały ceramiczne przy produkcji poddawany jest obróbce cieplne w bardzo wysokiej temperaturze. Ceramika w wysokiej temperaturze staje się twarda i odporna na czynniki zewnętrzne. Trwałość keramzytu porównywana jest z trwałością ceramiki wysokiej klasy np. klinkiery. Nie ma lepszej rekomendacji dla ceramiki jak wielowiekowe zamki i kościoły.

Kiedy można zamawiać dostawy keramzytu luzem?

Keramzyt luzem dostarczany jest samochodami samowyładowczymi o ładowności 65-75 m3 i właśnie takie ilości ze względów ekonomicznych najczęściej dostarczane są luzem do odbiorców. Keramzyt dostarczany luzem to najczęściej keramzyt do produkcji lekkich betonów i pustaków, bloczków itp oraz zastosowań zna zewnątrz budynku np. drenaże, geotechnika. Dostawy keramzytu luzem nie gwarantują niskiej wilgotności.

Leca® KERAMZYT w geotechnice

Czy keramzyt może być użyty do budowy dróg?

Ciężar nasypowy keramzytu frakcji 10-20 to 290 kg/m3Ciężar piasku to ok. 1600 kg/m3. Jak widać keramzyt jest ponad pięciokrotnie lżejszy od kruszyw naturalnych. Przy budowie drogi na słabych podłożach keramzyt nie powoduje takiego obciążenia jak nasypy z tłucznia czy piasku. Mniejsze obciążenie eliminuje konieczność wykonywania dodatkowego wzmacniania podłoży (np. przez kosztowne palowanie). Ponadto lekki keramzyt często stosuje się przy przykrywaniu tuneli i przepustów. Mały ciężar keramzytu to również małe parcie poziome przy przyczółkach mostowych, ścianach oporowych itp.

Czy nie zmiażdży się keramzytu stosując ciężki sprzęt gąsienicowy do zagęszczania?

W celu szybkiego i skutecznego zagęszczenia wypełnienia geotechnicznego z Leca® KERAMZYTU należy wykorzystywać spychacze lub koparki gąsienicowe. Kilkakrotny przejazd takiej maszyny po wypełnieniu może jedynie w nieznaczny sposób naruszyć powierzchnię zewnętrzną kruszywa w górnej części wypełnienia. Niewielkie przekruszone cząstki kruszywa wchodząc pomiędzy granulki wypełnienia dodatkowo klinują je w górnej warstwie. Poza nieznacznym przekruszeniem pojedynczych granulek w górnej 1-2 cm warstwie reszta granulatu w grubości wypełnienia pozostaje nienaruszona.

W jaki sposób można sprawdzić nośność podłoża keramzytowego w nasypie?

Do kontroli nośności podłoża z Leca® KERAMZYTU można użyć metody obciążeń próbnych przy użyciu tzw. płyty VSS. Metoda ta pozwala na bardzo szybkie określenie nośności i od razu daje odpowiedź co do ew. konieczności dalszego dogęszczenia wypełnienia.

Jaka jest skuteczność i szybkość odprowadzenia wody w drenażach z keramzytu?

Do wypełnień drenażowych stosowane jest kruszywo o dużej granulacji Leca KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R. Przestrzenie pomiędzy granulatem zapewniają szybkie odprowadzenie wody. Współczynnik filtracji dla tego kruszywa > 3,33 m/s.

Jak gruba może być warstwa keramzytu aby można ją było skutecznie zagęścić?

Stosując do rozkładania i zagęszczania Leca® KERAMZYTU koparki i spycharki gąsienicowe można rozkładać i zagęszczać kruszywo w warstwach o grubości 0.5-1,0 m. Najczęściej skuteczne zagęszczenie następuje po 4-6 przejazdach sprzętu po wypełnieniu.

W jaki sposób dostarcza się keramzyt na miejsce wbudowania?

Leca® KERAMZYT dostarcza się na plac budowy samochodami samowyładowczymi o pojemności do 75 m3. Jeżeli dojazd samochodu do miejsca aplikacji jest utrudniony dalej przewozi się go ładowarkami lub przemieszcza przy wykorzystaniu spycharek. Istnieje możliwość przemieszczania kruszywa przy użyciu pompy i węży. Fabryka keramzytu w Gniewie posiada taki samochód z zamontowaną pompą. Wówczas kruszywo może być podawana na odległość do ok. 40 m. Kruszywo podawane jest z w ilości ok. 25-40 m3/godz.

Czy keramzyt jest mrozoodporny?

Tak kruszywo spełnia normę związaną z wielokrotnym zamrażaniem i rozmrażanie. Ubytki masy nie przekraczają 0,8%.

Czy kruszywo jest odporne na zanieczyszczenia materiałami ropopochodnymi?

Leca® KERAMZYT to materiał ceramiczny. Obojętny na oddziaływanie związków chemicznych. W kontakcie z materiałami ropopochodnymi nie ulega destrukcji a wypełnienia z niego wykonane nie zmienia ją swojej nośności.

Pustaki i bloczki z Leca® KERAMZYTU

Jaka jest podstawowa zaleta pustaków z keramzytobetonu?

Wyroby z keramzytobetonu są jednym z najbardziej paroprzepuszczalnych materiałów budowlanych. Paroprzepuszczalnych - czyli najszybciej wysychających. A tylko suchy materiał stanowi dobrą izolację termiczną.

Do ilu kondygnacji można budować z pustaków z keramzytobetonu?

Pustaki z keramzytobetonu to jedne z najlżejszych wyrobów. Zasadniczo są przeznaczone do wznoszenia ścian w niskim budownictwie, z reguły 2-3 kondygnacyjnym. W przypadku korzystnych rozwiązaniach konstrukcyjnych możliwe jest budowanie także wyższych domów.

Czy w przypadku stosowania bloczków fundamentowych z keramzytobetonu konieczne jest ocieplanie ścian fundamentowych?

Wszystko zależy od wysokości posadzki ponad poziomem terenu i sposobu jej ocieplenia. Bloczki z keramzytobetonu mają ponad trzykrotnie lepszą izolacyjność termiczną w porównaniu do bloczków betonowych o takiej samej szerokości. Wyliczenia izolacyjności w konkretnych projektach wielokrotnie wykazały zbyteczność dodatkowej izolacji.

Jak długa jest tradycja budowania z keramzytobetonu?

W Polsce pierwsze domy z keramzytobetonu wznoszone były już w latach siedemdziesiątych. W zimnej Skandynawii domy takie wznoszone są już od lat czterdziestych i stanowią znaczący procent wszystkich budowanych domów.

Czy wyroby z keramzytobetonu są bardziej ceramiczne czy betonowe?

Podstawowy surowiec (około 90%) to keramzyt. Pozostałe składniki - cement i piasek. Proporcje użytych surowców zależą od planowanej wytrzymałości wyrobu. Keramzyt jest kruszywem ceramicznym wytwarzanym w procesie wypału glin pęczniejących. Czyli w sumie ceramika!

Czym różni się Leca® KERAMZYT, z którego wytwarzane są wyroby systemu Leca® BLOK (dawna nazwa Optiroc Blok) od innych podobnych kruszyw lekkich?

Przede wszystkim ciężarem. Jeden m3 tego kruszywa waży około 300 kg. Inne kruszywa z grupy kruszyw „lekkich” są znacznie cięższe. Dla porównania 1 m3 żużla waży około 750 kg. Piasek waży około 1700 kg. Najczęściej, im materiał do budowania jest lżejszy, tym jego izolacyjność termiczna jest lepsza.

Czym najlepiej ocieplić mur w przypadku budowy ściany warstwowej z keramzytobetonu?

Najlepiej wełną mineralną. Jej podobna, a nawet nieco lepsza paroprzepuszczalność, ułatwia wyprowadzenie pary wodnej przez mur. Szybko wysychająca ściana to dobry izolator termiczny. Ponadto, z uwagi na łatwość odprowadzania pary wodnej i szybkie wysychanie muru, w suchych ścianach nie powstają warunki sprzyjające „zagrzybieniu”.

Dlaczego niektóre wyroby systemu Leca® BLOK mają kolor czerwono-brązowy?

Aby wyróżnić domy z keramzytobetonu systemu Leca® BLOK (dawna nazwa Optiroc Blok) do pustaków ściennych dodawany jest pigment. Czerwono-brązowe domy kojarzone są z panującym w nich ciepłem. Mniej widoczne elementy - pustaki stropowe, wentylacyjne, bloczki fundamentowe - produkowane są bez pigmentu. Uzyskany kolor ten nigdy nie jest kojarzony z szarym kolorem betonu czy żużlobetonu.

Niektórzy producenci nie barwią swoich wyrobów i całą gamę wyrobów można spotkać w kolorze cementowo-szarym. Kolor nie decyduje o parametrach wyrobu.

Czy ściany z pustaków i bloczków z keramzytu należy dodatkowo zbroić?

Wieloletnie doświadczenie w budownictwie wskazują na celowość zastosowanie zbrojenia szczególnie budynkach niepodpiwniczonych. Zaleca się wykonywanie wieńca żelbetowego w kształtce U jako ostatniej warstwy (zamiast bloczków) na ścianach konstrukcyjnych. Ponadto wskazane jest stosowanie siatki prętów φ 3 do φ 4 w spoinach poziomych pod otworami okiennymi.

Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych. Zbrojenia nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku, szczególnie w trudnych warunkach geotechnicznych.

Czym różnią się Bloczki Leca® BLOK akustyczny 18 i Leca® BLOK akustyczny 18 g?

W izolacyjności akustycznej ścian bardzo ważną role odgrywa ciężar ściany wraz z tynkiem. Im cięższa ściana tym izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (hałasu) jest lepsza. Ponieważ ściany tynkuje się zarówno tynkiem cem-wap jak i prawie o połowę lżejszym tynkiem gipsowym dlatego przygotowana dwa różne bloczki. Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 (dawna nazwa Termo Optiroc 18 akustyczny) o ciężarze ok. 23 kg do ścian  z tynkiem cem-wap. i cięższe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 g (dawna nazwa Termo Optiroc 18 g  akustyczny) o ciężarze ok. 26 kg do ścian z tynkiem gipsowym. Tym sposobem obie ściany mają podobny ciężar i podobną wysoką izolacyjność akustyczną.

Gdzie można znaleźć więcej informacji nt. bloczków i pustaków Leca® BLOK?

Szczegółowe informacje na temat keramzytowych bloczków i pustaków Leca® BLOK, a także wiele rozwiązań i narzędzi oraz mapę "gdzie kupić" można znaleźć na stronie lecadom.pl

Please register your details first

Areas of interest