18/10/2019
logo
bars
https://leca.pl

Leca® KERAMZYT izolacyjny S

Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

pokaż wszystko

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

 • produkowany z naturalnego surowca
 • lekki
 • termoizolacyjny
 • niepalny

Zastosowanie produktu

 • izolacje i wyrównanie posadzek, stropów, stropodachów o grubości zasypek 0-6 cm
 • lekkie betony

Dane techniczne produktu

 • Wyrób zgodny z: PN-EN 14063-1* i PN-EN 13055-1
 • Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
 • Frakcja: 0-4 mm
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 434-586 kg/m3 (średnio ok. 510 kg/m3)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λ= ok. 0,120 W/mK
 • Wilgotność: 4%
 • Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

*Keramzyt do izolacji

Opakowania

 • worek 55 l, paleta 30 worków tj. 1,65 m3 (ok. 870 kg)
 • big-bag 1,5 m3, paleta 1 big-bag (ok. 790 kg)

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzytu w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Izolacje stropów

Leca® KERAMZYT izolacyjny S w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach.
Na oczyszczone podłoże należy wysypać keramzyt o grubości 0-6 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki ręcznej (płyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne warstwy posadzki. Na stropie betonowym w zależności od konstrukcji warstwa keramzytu może nie gwarantować wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy posadzkach drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed ułożeniem szlichty należy ułożyć folię.

Lekkie betony

Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w zakładce rozwiązania.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10