20/06/2021
logo
bars
https://leca.pl

Leca® KERAMZYT izolacyjny L

Gruboziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

pokaż wszystko

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

 • produkowany z naturalnego surowca
 • lekki
 • termoizolacyjny
 • niepalny
 • mrozoodporny

Zastosowanie produktu

Leca® KERAMZYT izolacyjny L należy stosować do izolacji i wypełnień wszędzie tam gdzie konieczne jest stosowanie suchego keramzytu, o grubości wypełnienia większej niż 8 cm, a w szczególności do:

 • izolacji posadzek, stropów, stropodachów
 • wypełnień stropów, sklepień

Leca® KERAMZYT izolacyjny L można stosować również, podobnie jak Leca® KERAMZYT budowlany L do:

 • drenaży, zasypek
 • izolacji rurociągów, zbiorników, itp. w gruncie
 • wytwarzania betonów lekkich

Dane techniczne produktu

 • Wyrób zgodny z: EN 14063-1* i EN 13055-1
 • Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
 • Frakcja: 10-20 mm
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)
 • Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK
 • Wilgotność: <4%
 • Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

*Keramzyt do izolacji

Opakowania

 • worek 55 l, paleta 30 worków tj. 1,65 m3 (ok. 505 kg)
 • big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzytu w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stropodachy

W ściance kolankowej, co ok. 3 m, wykonać otwory wentylacyjne zabezpieczone kratką. Strop nad ostatnią kondygnacją oczyścić i ułożyć paroizolację. Wysypać keramzyt zagęszczając warstwami 30-50 cm jednocześnie kształtując spady dachu. Na keramzycie ułożyć papier woskowany lub folię i wykonać jastrych cementowy (tzw. szlichtę) o gr. 4-5 cm stosując np.weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowymi,np. prefabrykowanymi.Po wyschnięciu podłoża wykonać pokrycie dachu papą. Tak wykonany stropodach ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a izolacja z keramzytu nie ulegnie zniszczeniu przy ew.przeciekaniu dachu.

Stropy żelbetowe

W stropach żebrowych (Kleina, WPS, żelbetowych żebrowych itp.) Leca® KERAMZYT izolacyjny L wykorzystywany jest najczęściej jako lekkie kruszywo wypełniające przestrzenie pomiędzy żebrami i belkami konstrukcyjnymi stropów. Grubość wypełnienia powinna być większa niż 8 cm. Na dolnej płycie stropu najczęściej układa się paroizolację z folii na niej wysypuje keramzyt do poziomu górnej płaszczyzny belek. Keramzyt należy powierzchniowo zagęścić ręcznymi zagęszczarkami z płytą ok. 50x50 cm. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Na warstwie tej ułożyć należy jastrych o gr. 4-6 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić zgrzewanymi siatkami stalowymi.

Sklepienia ceglane

Remontując stare ceglane sklepienie łukowe należy najpierw usunąć wypełnienia z gruzu, polepy itp. Na oczyszczonej powierzchni sklepienia układa się paroizolację, a następnie wysypuje się Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Po powierzchniowym zagęszczeniu kruszywa należy wykonać szpryc cementowy a na nim ułożyć dodatkową izolacje akustyczną i jastrych cementowy. Na tak wyremontowanych stropach można bezpośrednio układać posadzki lub też instalacje ogrzewania podłogowego.

Lekkie betony

Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w zakładce rozwiązania.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10