21/04/2021
logo
bars
https://leca.pl

Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 RX

Lekkie kruszywo ceramiczne

pokaż wszystko

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

 • produkowany z naturalnego surowca
 • lekki
 • termoizolacyjny
 • niepalny
 • mrozoodporny

Zastosowanie produktu

 • konstrukcje lekkich nasypów drogowych, zasypki konstrukcji oporowych i inżynierskich oraz podbudowy drogowe i pomocnicze
 • wymiana gruntu w istniejących nasypach w celu zmniejszenia osiadania
 • ujednolicanie osiadania przy występujących obok siebie, różnych pod względem nośności, podłożach
 • zasypki różnego typu instalacji rurowych wbudowanych w podłoże

Dane techniczne produktu

 • Wyrób zgodny z: EN 15732
 • Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
 • Frakcja: 8/10-20 mm
 • Rodzaj ziarna: okrągłe
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)
 • Wytrzymałość na miażdżenie: min. 0,75 N/mm2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,095-0160 W/mK*
 • Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

* w zależności od wilgotności kruszywa

Opakowania

 • kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 70 m3 na samochód)

W czasie transportu kruszywo na skrzyni ładunkowej może ulec zagęszczeniu nawet o 10%. Stopień zagęszczenia uzależniony jest od odległości i stanu dróg. Dlatego zgodność obojętności dostarczanego materiału z danymi w dokumentach przewozowych powinna być sprawdzana dopiero po jego wysypaniu do boksu lub na hałdę.

Magazynowanie i transport

Kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych. Z uwagi na specyfikę „pływającego” lekkiego kruszywa, składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe.

Środki bezpieczeństwa

Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sposób wykonania wypełnienia, nasypu itp. zgodnie z dokumentacją techniczną dla danego zadania i wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej IBDiM AT/2006-03-1057.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10