Ponownie użycie lekkiego kruszywa Leca® podczas przebudowy drogi E45 w Geteborgu

T&R

Ponieważ Leca® KERAMZYT jest odporny na wiele czynników zewnętrznych, w tym na działanie mrozu i chemikalia, nie ma problemu z ponownym użyciem kulek Leca, które przebywały w ziemi od dziesięcioleci. Właśnie to wykorzystała firma PEAB w szeroko zakrojonym projekcie drogowym, który obejmuje obniżenie niwelety drogi E45 o sześć metrów na odcinku 800 metrów.
W centrum Geteborga trwa obniżanie niwelety drogi E45. Jest to odcinek, na którym obecnie panuje duży ruch, każdego dnia przejeżdża nim około 60 000 pojazdów. Jest to część dużej inwestycji infrastrukturalnej, która obejmuje nowy tunel kolei podmiejskiej, tunel drogowy i most. W sumie około 800 metrów drogi zostanie obniżone o sześć metrów.
 

Cykl życia w obiegu zamkniętym

Postanowiono, że Leca® KERAMZYT posłuży jako lekki materiał wypełniający dla kilku elementów w tym projekcie. Kiedy firma PEAB przystąpiła do badania istniejącej drogi, okazało się, że znajduje się pod nią keramzyt, którego już wcześniej użyto jako wypełnienia.
Kruszywo Leca® leżało tam od początku lat 90-tych. Można by pomyśleć, że materiał uległ degradacji na skutek tak długiego przebywania w ziemi. Ale Leca® KERAMZYT to wyjątkowy i naturalny produkt, którego cykl życia nie jest liniowy, ale w rzeczywistości okrągły.
Naturalny materiał, glina, jest nie tylko odporny na mróz i chemikalia, ale także trwały z upływem czasu. Materiał jest odporny na wahania wartości pH otaczającej wody, na substancje ropopochodne i może wytrzymać temperaturę ponad tysiąca stopni. Wszystkie te cechy i właściwości umożliwiają ponowne użycie Leca® KERAMZYTU. Dlatego generalny wykonawca bez obaw wybrał w tym projekcie lekkie kruszywo Leca®

t

Zrównoważony i ekonomiczny

Dla PEAB wybór ponownego użycia lekkiego kruszywa Leca® był nie tylko dobrą decyzją z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ponowne wykorzystanie materiału było również bardzo korzystne ekonomicznie. Keramzyt znajdował się już na miejscu i był bezpłatny. Materiał był w dobrym stanie i w zasadzie żadnych nie wykazywał śladów przebywania w ziemi przez prawie 30 lat.
Wszelkie prace związane z przemieszczaniem i układaniem keramzytu, to również korzyść z ekonomicznego punktu widzenia. Można je wykonać szybko i łatwo, używając zwykłego sprzętu budowlanego. Oszczędza to przedsiębiorcy zarówno czas, jak i pieniądze.  Stwarza sytuację, w której wszyscy wygrywają zarówno firmy, jak i środowisko.

Połączenie nowego ze starym

Lekkie kruszywo Leca® wykorzystano w kilku różnych elementach w projektu, w tym do budowy nasypu drogowego. Kiedy wykorzystano całość 30-letniego keramzytu, uzupełniano go nowym kruszywem tylko tam, gdzie było to potrzebne. W rezultacie powstało wypełnienie, w strukturze którego nowy materiał miesza się ze starym. Nie stanowi to żadnego problemu.
Cały projekt jest nie tylko budowa nowego mostu dla miasta, ale także szansa na rozwój nowej dzielnicy. Około połowa obniżonego odcinka drogi zostanie przykryta stropem, którego powierzchnia zostanie w przyszłości zagospodarowana, w ramach budowy nowego osiedla.
 

Please register your details first

Areas of interest