Drenaż przy drodze w technologii drenu francuskiego

Dren francuski czyli drenaż z Leca® KERAMZYTU w przydrożnym rowie

 

Działki budowlane na nowych osiedlach domków jednorodzinnych sprzedają się bardzo szybko. Budowa domów na takim terenie trwa od kilku do kilkunastu lat. Administrator osiedla przystępuje do budowy dróg i kanalizacji deszczowej najczęściej wtedy, gdy większość domów jest już zbudowana. Niestety, przez tych kilka lat pierwsi mieszkańcy osiedla poruszają się po drogach gruntowych, a gdy spadnie deszcz - po kałużach i błotnistym terenie. Aby wyeliminować te niedogodności w okresie poprzedzającym budowę dróg, można zastosować tzw. dren francuski, czyli rów wypełniony Leca KERAMZYTEM budowlanym L owiniętym geowłókniną. Taki dren zbiera znaczną część wód opadowych i ją rozsącza. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest rezygnacja z typowych rowów przydrożnych, które na terenach osiedli ograniczają szerokość dróg i często są zasypywane, aby stworzyć miejsca parkingowe przed działkami.

EKSPERT RADZI

  • Dren francuski zbiera i magazynuje nadmiar wód opadowych. Podczas projektowania tego typu rozwiązań z myślą o deszczach nawałnicowych należy rozpatrzyć możliwość dalszego odprowadzenia nadmiaru zbieranych wód.
  • Wskazane jest dalsze odprowadzenie wód z drenu do systemu melioracyjnego, klasycznej kanalizacji wód deszczowych, zbiorników rozsączających, zbiorników wodnych itp.

Please register your details first

Areas of interest